Från mitten av augusti är Maria Vidberg fast anställd som namnvårdare vid Språkinstitutet. Filosofie doktor Maria Vidberg har varit vikarierande namnvårdare på Språkinstitutet sedan september 2015. Från och med mitten av augusti 2017 är hon fast anställd. Den tidigare namnvårdaren Leila Mattfolk är numera namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Filosofie magister Maria Fremer har valts till ny myndighetsspråkvårdare på Språkinstitutet. Hon efterträder Eivor Sommardahl som går i pension sista september.

Vi återkommer med en närmare presentation av Maria Vidberg och Maria Fremer i nästa nummer av Språkbruk.