I många texter finns det rikligt med punktuppställningar, alltså led som ställts upp i punkter, med varje punkt på en ny rad. Sådana uppställningar ska vara symmetriska, dvs. alla led ska ha samma form. Det är inte bra om en del led är satser och andra t.ex. substantiv. Följande uppställning är inte symmetrisk:

Ett bra arbetsredskap
– lämpar sig för sitt ändamål
– lätt att rengöra
– hållbarhet
– lätt att hantera.

Här utgörs det första ledet av en sats med Ett bra arbetsredskap som subjekt, det andra och fjärde ledet av adjektivuttryck och det tredje ledet av ett abstrakt substantiv. Vi kan göra uppställningen symmetrisk till exempel genom att göra om alla led till satser med Ett bra arbetsredskap som subjekt:

Ett bra arbetsredskap
– lämpar sig för sitt ändamål
– är lätt att rengöra
– är hållbart
– är lätt att hantera.

Observera att endast det sista ledet ska ha punkt i sådana här fall.