19–20.9.2013 i Tammerfors

Arrangörer: Institutet för de inhemska språken och Finlands översättar- och tolkförbund


Preliminärt program

Jannika Lassus, Svenska handelshögskolan: Översättarens vardag i siffror

Mirja Hovila, frilansöversättare: Kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kääntämisen sekatyöläinen katsoo taaksepäin ja eteenpäin

Johanna Koivisto, Tammerfors universitet: Begriplighet och dess betydelse vid analys och tolkning av multimodala budskap

Riitta Dahlback & Maria Nygård, Översättningsbyrån vid Vasa stad: Vasa – tvåspråkigast i Finland? Tankar om tvåspråkighet i teori och praktik efter kommunsammanslagningen m.m.

Christian Mattsson, Språkrådet: Lexin – lexikon på 22 minoritetsspråk

Marja Kivilehto, Tammerfors universitet: Översättningens kvalitet – en fråga om process och produkt

Anna Antonsson, Språkrådet: Språket i sociala medier

Pirkko Nuolijärvi, Institutet för de inhemska språken: Miten parantaa virkakieltä?

Dessutom musikaliskt inslag med Apan Anders, Anders Grönroos

 

OBS! Anmälningstiden går ut den 30 juni 2013.

Efter det tar vi emot anmälningar i den mån det finns platser kvar.

 

Frågor om programmet kan riktas till Anna Maria Gustafsson, agustafs@sprakinstitutet.fi