Konferensen Svenskan i Finland 8 ordnas av institutionen för Nordiska språk vid Tammerfors universitet den 16–17 oktober 2003. Konferensen hålls i Tammerforshuset. Programmet kommer att omfatta plenarföredrag och föredrag i skilda sektioner. Ett av plenarföredragen hålls av Christer Lindqvist, professor i nordiska språk vid Ernst-Moritz-Arndt-universitetet i Greifswald. Mer information om Svenskan i Finland 8 fås på adressen www.uta.fi/laitokset/fil2/SviF.html.