Svenska datatermgruppens webbplats har förnyats och fått en enklare adress: www.datatermgruppen.se(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.