I början av april besökte Sveriges utbildningsminister Jan Björklund språkbadsskolan Alppilan yläasteen koulu i Helsingfors. Han öppnade de nationella språkbadsdagarna som Folkhälsan arrangerade och hann också träffa många elever.

– Det är imponerande att se hur de här eleverna som kommer från helt finska hem har valt att satsa på svenskan, sade Björklund.

I Sverige finns det inga språkbadsskolor och Jan Björklund tyckte det var mycket intressant att bekanta sig med modellen.

– Det är ett bra sätt att stärka tvåspråkigheten i Finland.

Han berättade för eleverna att det i dag finns cirka 400 000 personer i Sverige med finländsk bakgrund.

– Vi jobbar för att stärka deras möjligheter att läsa finska i skolan. Vi har också satsat mera resurser på att utbilda lärare som kan undervisa i finska och så har vi gått in för att ämnet historia ska innehålla mer om Sveriges och Finlands gemensamma historia, sade ministern.

Jan Björklund besökte språkbadsskolan tillsammans med dåvarande kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.

Oroar ni i Sverige er för motståndet mot skolsvenskan i Finland?

– Jag lägger mig inte i vilken väg Finland väljer, men vi vill berätta att vi i Sverige värdesätter svenskan i Finland. Det är olyckligt om våra länder glider isär.

Folkhälsans språkbadsombud Veronica Hertzberg säger att debatten om skolsvenskan inte har haft negativ inverkan på intresset för språkbad. I dag finns det språkbadsdaghem och språkbadsskolor på 13 orter och på flera orter är kön till språkbadsdaghemmen lång. Totalt deltar cirka 4 500 barn i språkbadsundervisning.