Vi har samlat vissa svårböjda verb i en lista, som vi hoppas våra läsare har nytta av.

 

begrava – begraverbegrov/begravdebegravt

besluta – beslutar – beslutade/beslöt – beslutat

duga – duger – dugde/dög – dugt

gala – galgolgalit/galt

gnaga – gnagergnagdegnagt

inviga – inviger – invigdeinvigt

mala– mal malde malt

minnas – minns – mindes – mints

rymmas – ryms – rymdes – rymts

skava – skaverskavdeskavt

slinta– slinter slant sluntit

smida – smider – smidde – smitt

svullna – svullnar – svullnade – svullnat

svälla – sväller – svälldesvällt

synas – syns – syntes – synts

trivas – trivs – trivdes – trivts

viga – viger – vigdevigt

vässa – vässarvässadevässat

öda – öderöddeött