Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro gick till regissören Mikaela Hasán. Priset överräcktes till Hasán på Språkvårdsdagen den 15 maj på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland av Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Gunborg Gayer. I prismotiveringen framhålls att regissören Mikaela Hasán i sitt arbete med DuvTeatern har gjort en språklig insats utöver det vanliga.

Språket är en bro från det man själv tänker och känner till det andra förstår. DuvTeatern består av skådespelare med och utan intellektuell funktionsnedsättning och en handfull professionella teaterarbetare. Skådespelarna i DuvTeatern, människor i dubbel minoritet, har ofta svårare än andra att förmedla sina tankar och känslor till omvärlden.

DuvTeatern vill vara trogen de texter som uppsättningarna baserar sig på men samtidigt understryker Mikaela Hasán vikten av att berättelserna som framförs är skådespelarnas egna. Skådespelarnas egna idéer och improvisationer står som grund för föreställningarna. Målet är att skapa konstnärligt utmanande teater utgående från skådespelarnas personligheter, talanger och förmågor.

Mikaela Hasán har med sin verksamhet visat att språket öppnar dörrar som många av oss inte kände till, särskilt språket i kombination med sceniska uttrycksmedel. DuvTeaterns produktioner har fört våra världar närmare varandra. Mikaela Hasán har därmed bidragit till en ny syn på olikhet och använt svenskan som redskap för att rasera fördomar och ge en utsatt grupp människor ett eget scenspråk.

På Språkvårdsdagen på Hanaholmen delade Hugo Bergroth-sällskapet också ut en språksporre på 1 000 euro till Senja Larsen, kvinnan bakom den populära webbplatsen på Facebook ”Senja opettaa sinulle ruotsia”.

Senja Larsen har i ett utmanande debattklimat lyckats skapa ett levande intresse för att använda det svenska språket och tillsammans med sin arbetsgrupp har hon gjort Facebooksidan till ett inspirerande och roligt tillhåll för alla slags nätbesökare med intresse för svenskan och för att uttrycka sig. Webbplatsens popularitet motsäger i sig den utbredda uppfattningen att svenska skulle vara ointressant för finskspråkiga, och Senja Larsen är stilbildande i att forma en ny syn på pedagogiskt arbete på nätet.