Filosofie doktor, professor Ulla-Maija Forsberg utnämndes i juni 2016 till direktör för Institutet för de inhemska språken för perioden 1.8.2016–31.7.2021.

Ulla-Maija Forsberg har tjänstgjort som professor inom finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet från år 1998. Åren 2010–2013 var hon prorektor vid Helsingfors universitet med ansvar bl.a. för personalfrågor, internationella ärenden och universitetets tvåspråkighet. 2007–2009 var hon dekan för Helsingfors universitets humanistiska fakultet och 2001–2006 var hon föreståndare för institutionen för de finsk-ugriska språken. 1989–1997 var hon verksam som forskare och specialforskare vid Institutet för de inhemska språken.

Språkbruk intervjuar Ulla-Maija Forsberg i nästa nummer.