Sedan oktober i år har Språkinstitutet en ny svensk blogg. I vår svenska blogg publicerar vi texter om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete på Språkinstitutet eller funderar över i andra sammanhang.

Vi som bloggar är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter, vilket även kommer att märkas i inläggen. Vi har redan publicerat en handfull blogginlägg så gå gärna in och titta, exempelvis via vår ingångssida www.sprakinstitutet.fi.

Vår finska blogg har funnits på vår webbplats sedan år 2009.