Havre

Fråga: Vad ska den nya produkten nyhtökaura heta på svenska?

Det finns olika förslag till svenska namn på nyhtökaura – en finsk vegansk proteinprodukt gjord av havre, ärter och bondbönor. Språkvården tycker att det bästa alternativet är baljhavre. Dels är det ett helsvenskt ord, dels är det adekvat för att produkten till stor del består av baljväxter. I praktiken kallas produkten ofta pulled havre (eftersom nyhtöpossu motsvaras av pulled pork), och det är också den benämning som producenten själv har lanserat. Att kombinera engelska och svenska ord på detta sätt är dock ingen optimal lösning.

 

Frisören friserar

Fråga: Heter det frisersalong eller frisörsalong?

Det kan heta både frisersalong (till verbet frisera)och frisörsalong (till substantivet frisör). Yrkesbeteckningen frisör har traditionellt använts om män som friserar män, men i dag används den allt mer könsneutralt. Både frisersalong och frisörsalong kan därför användas om salonger för båda könen där det arbetar både kvinnor och män.

 

Skjuta

Fråga: Jag har sett ordet skjuten användas i betydelsen ’skottskadad’. Betyder inte skjuten ’död’?

Många äldre språkbrukare tycker att skjuten betyder ’ihjälskjuten’, ’dödad’, medan många yngre tolkar uttrycket så att det betyder ’skottskadad’, att en person har blivit träffad av skott men inte dött. Vill man vara säker på att inte bli missförstådd kan man välja entydiga uttryck som ihjälskjuten, skjuten till döds respektive skottskadad.

 

Bli färdig

Fråga: Kan man använda ordet dimittand om en person som blir utdimitterad?

Nej, man ska inte använda ordet dimittand. I den mån ordet över huvud taget används är det en finlandism, liksom de vanligare orden dimittera och dimitterad. Uttryck som kan användas i stället är (person) som får sin examen, (person) som utexamineras osv. Om det gäller en person som redan fått sitt avgångsbetyg kan man eventuellt kalla hen nyutexaminerad.

 

Allt

Fråga: Är uttrycket allt i allt synonymt med allt som allt? Och vilket av uttrycken motsvarar det finska kaiken kaikkiaan?

Ja, allt i allt kan sägas vara synonymt med allt som allt, och båda uttrycken motsvarar finskans kaiken kaikkiaan. Uttrycket allt i allt är dock mindre vanligt än allt som allt.

 

Borde jag?

Fråga: Är det korrekt att använda skulle i betydelsen ’borde’, t.ex. Du skulle försöka hitta nya vänner?

Ja, skulle kan ibland användas i en betydelse som närmar sig ’borde’. Det framgår av den stora grammatikboken Svenska Akademiens grammatik (SAG). Där ges exemplen Du skulle lägga dig lite tidigare om kvällarna och Du skulle nog inte dricka starkare än mellanöl.

 

Föreslå

Fråga: Heter det stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige?

Bägge konstruktionerna, dvs. stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige och stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige, är gångbara. Den förstnämnda, utan för, har ett något högre stilvärde och är den enda konstruktion som tas upp i ordböckerna. Den kan också i vissa fall vara behändigare, t.ex. om en infinitiv följer: stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fatta beslut om …

 

Plural av korsu

Fråga: Vilken pluralböjning skulle ni rekommendera av det finska lånordet korsu (skyddsrum i fält)?

Eftersom singularformen är en korsu blir pluralformen flera korsurliksom det heter en bastu, flera bastur.

 

Den äldre

Fråga: Hur ska ordet senior förkortas?

Enligt Förkortningsordboken förkortas senior antingen sr eller s:r med små bokstäver. Bäst är det givetvis att skriva ut ordet om det bara är möjligt.

 

Blädder

Fråga: Heter det bläddra i något eller bläddra bland något?

Det finns en liten betydelseskillnad mellan uttrycken. Om det gäller en bok, en tidning e.d. som har flera sidor som sitter ihop heter det bläddra i, t.ex. bläddra i höstkatalogen. Om det däremot är fråga om något som inte sitter ihop kan bläddra bland användas, t.ex. bläddra bland bilder eller bläddra bland annonser.

 

Remiss

Fråga: Är det rätt att använda ordet återremittera eller blir det ”tårta på tårta” eftersom förledet re- i remittera redan betyder ’åter’?

På svenska betyder remittera i första hand ’sända över ärende för behandling eller yttrande’, även om också betydelsen ’återförvisa till ny handläggning’ nämns i Svenska Akademiens ordlista. Det är dock tydligast att använda återremittera eller t.ex. sända tillbaka för ny behandling när man menar att ett ärende sänds ut på nytt.

 

Utrop

Fråga: Man ser ofta att folk använder två eller flera utropstecken i rad. Är det korrekt?

Det är oftast i informell text (textmeddelanden, chattext osv.) som flera utropstecken förekommer. Tanken är att förstärka utropet, och då uppfattas flera utropstecken som starkare än ett. Men det är också en individuell egenhet; vissa personer gillar helt enkelt att använda flera utropstecken för att förstärka sitt budskap. Bruket kan inte rekommenderas i vanlig sakprosa.

 

Tidsuttryck

Fråga: Det har blivit allt vanligare att det lilla ordet för utelämnas i uttryck som för tio år sedan. Man säger alltså Vi flyttade till Helsingfors tio år sedan. Är det korrekt?

På standardsvenska heter det fortfarande Vi flyttade till Helsingfors för tio år sedan. Utelämnandet av prepositionen för kan betraktas som en finlandism, men man kan tänka sig att det inte enbart är finskan (kymmenen vuotta sitten)utan också engelskan (ten years ago) som stått modell.

 

Sommar

Fråga: Hur ska finskans olla kesälaitumella i betydelsen ’vara på semester’ översättas? Kan man tala om sommarbete?

Sommarbete används i allmänhet bara när det gäller boskap. Däremot kan grönbete användas om vistelse på landsbygden eller i naturen, t.ex. när det gäller barn. Gäller det semester är det bäst att tala om att ha semester e.d.

 

Arbeta och lära

Fråga: Vad heter työssä oppiminen på svenska?

Svenska motsvarigheter till työssä oppiminen är lärande i arbete(t) eller lärande i arbetslivet.

 

Procent

Fråga: Allt oftare ser man att mellanrummet före procenttecknet utelämnas, man skriver alltså 100%. Kan detta vara korrekt?

Det ska vara mellanrum före och efter tecken som står i stället för ord. Ett sådant tecken är procenttecknet %, och därför ska man skriva 100 % med mellanrum.

 

Maträtter

Fråga: Ska parmaskinka, carpaccio och stiltonost skrivas med stor eller liten bokstav?

Gemensamt för de tre benämningarna är att de är bildade av egennamn (ortnamnen Parma och Stilton och personnamnet Carpaccio).Trots detta ska de liksom andra namn på maträtter skrivas med liten bokstav på svenska. De har nämligen utvecklats till art- och sortbeteckningar där egennamnet inte längre har kvar sin namnkaraktär. Det blir alltså parmaskinka, carpaccio och stiltonost.

 

Förlängning

Fråga: Är i förlängningen ett korrekt svenskt uttryck? Passar det t.ex. i följande sats: I förlängningen skulle detta ge både fler och billigare bostäder?

I förlängningen är ett korrekt uttryck som handlar om en konsekvens av något som skett tidigare. I ditt exempel skulle alltså konsekvensen av någon åtgärd vara fler och billigare bostäder i framtiden.

 

Tillträde

Fråga: Heter det en plats dit män inte har tillträde eller en plats där män inte har tillträde?

Eftersom det heter ha tillträde till något är det logiska alternativet en plats dit män inte har tillträde. Vi rekommenderar alltså dit, även om också där tycks vara vanligt i bruket.

 

Ska eller skall

Fråga: Är det bäst att använda formen ska eller formen skall?

 Både ska och skall är korrekta former, men ska är numera den dominerande formen och också den form som rekommenderas.

 

Disputationsproblem

Fråga: Heter det disputera en avhandling eller disputera med en avhandling?

Disputera en avhandling är det enda uttryck som nämns i ordböckerna, och det är logiskt eftersom disputationen går ut på att man försvarar avhandlingen. I praktiken förekommer dock också disputera med en avhandling.

 

Göra konkurs

Fråga: Är det korrekt att tala om ett konkursat företag när man avser ett företag som gjort konkurs?

Verbet konkursa finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista, och man kan tala om ett konkursat företag. Frasen är något vardaglig, så om man vill uttrycka sig mer formellt kan man tala om ett företag som gått i konkurs eller ett företag som gjort konkurs.

 

Dricka

Fråga: Hur böjer man ordet dricka i betydelsen ’dryck’? Blir det drickan eller drickat?

Substantivet dricka kan böjas både drickan och drickat, men ordet har lite olika betydelse beroende på om det är ett n-ord eller ett t-ord. Dricka, drickan används om (en flaska) läskedryck, öl osv.: lingondricka, köpa en dricka, medan dricka, drickat är ett vardagligt ord för ’dryckesvaror’: han lovade stå för drickat på festen.

 

*******

Namnfrågan

Fråga: Stavas namnet Bjälbo i Villa Bjälbo med ett eller två l? Och varifrån kommer namnet?

Statsministerns residens i Helsingfors heter Villa Bjälbo. Namnet Bjälbo ska stavas med ett l, men namnet stavas ibland felaktigt med två l.

Villa Bjälbo byggdes i slutet av år 1873. Den rådande nationalromantiska andan avspeglar sig i namngivningen av både den här villan och de omkringliggande villorna. De svenskspråkiga villaägarna gav dem namn enligt sverigesvensk förebild: Bjälbo, Ulfåsa, Kinnekulle och Bråwalla.

Förebilden till namnet Bjälbo i Helsingfors är gårdsnamnet Bjälbo i Östergötland. Namnets förled är möjligen det dialektala ordet bjälle ’knöl’. Efterleden bo har betydelsen ’bostad, gård’.

Det finska namnet Kesäranta togs i bruk år 1904 när residenset blev en sommarbostad.

 

Maria Vidberg är namnvårdare på Institutet för de inhemska språken.

Källor: Svenska ortnamn i Finland, Suomalainen paikannimikirja och Svenskt ortnamnslexikon.