Ministerier

Fråga: Ska namn på ministerier skrivas med stor eller liten bokstav?

Namn på centrala myndigheter och offentliga organ som verkar i hela landet skrivs med stor bokstav i allmänspråket. Det gäller ministerierna, till exempel Inrikesministeriet, men också bland annat Utbildningsstyrelsen och Riksarkivet. För författningsspråket gäller delvis andra regler. Där skrivs bland annat ministeriernas namn med liten bokstav (se förteckning över myndigheter i Svenskt lagspråk i Finland).

Centrum

Fråga: Varför heter det nära centrum och inte nära centrumet? Rekommenderas inte centrumet som bestämd form?

Ordet centrum kommer från latinet. Det är sant att den bestämda form som numera rekommenderas är centrumet, men lånord på -um används ofta utan bestämd slutartikel i sammanhang där inhemska ord skulle få slutartikel. Därför heter det nära centrum och i centrum.

Efter att/efter det att

Fråga: Vilket är korrekt: efter att boken blivit översatt eller efter det att boken blivit översatt?

Förr rekommenderades efter det att, men numera anses det korrekt att använda efter att i alla stilarter.

Snylta

Fråga: Vad betyder förledet snylt- i snyltgäst?

En snyltgäst är en som snyltar. Verbet snylta betyder ’leva på vad andra producerar’, ’parasitera’.  I bakgrunden finns ett dialektalt verb snylta ’vädra’, ’nosa’. Svenska Akademiens ordbok nämner bland annat ett äldre uttryck snylta efter mat ’snoka efter mat’ som också har betytt ’tigga mat’.

Bred publik

Fråga: Heter det Hon vänder sig till bredast möjliga publik eller Hon vänder sig till bredaste möjliga publik?

Det alternativ som rekommenderas är bredaste möjliga publik. Superlativen bredaste är en bestämning till publik och inte till möjliga; betydelsen ärden bredaste publik som är möjlig’.

Viktig gäst

Fråga: Vilken är den svenska motsvarigheten till finskans arvovieras?

Hur arvovieras ska översättas beror på sammanhanget. Ofta kan hedersgäst eller viktig gäst eller den viktigaste gästen användas på svenska. Ibland kan det vara fråga om en celeber gäst (ryktbar, berömd), en högt uppsatt gäst, en aktad gäst eller i plural höga gäster.

Läkemedel

Fråga: Vad betyder utsättning av läkemedel?

Utsättning av läkemedel betyder att man avslutar en behandling med ett läkemedel. Motsatsen, insättning av läkemedel, betyder att man påbörjar en behandling med ett läkemedel. Uttrycken används främst i medicinskt fackspråk.

Ingen fest

Fråga: Är det korrekt att tala om att inhibera en fest?

Inhibera är en så kallad statistisk finlandism, vilket innebär att ordet används mer i Finland än i Sverige. I Sverige är ställa in och inställa vanligare.

Något man har med sig

Fråga: Kan ordet förning användas som motsvarighet till finskans tuliainen?

Det finns ett ord förning i svenskan, men det är inte någon direkt motsvarighet till tuliainen, åtminstone inte i alla sammanhang. Förning definieras i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som ’mat som en gäst har med sig till ett gästabud e.d.’, och ordet anges vara något ålderdomligt.

Som motsvarighet till tuliainen kan man ofta helt enkelt använda present. Man köper en present till värdarna när man besöker någon eller till familj och vänner när man är på resa. Andra ord för en gåva man har med sig när man besöker någon är gå-bort-present och middagspresent.

Ett par

Fråga: Kan ordet par på svenska användas om bara en person, så att man till exempel i klassrumssituationer kan uppmana eleverna att välja sig ett par?

På svenska består ett par av två personer. Man ska alltså inte uppmana eleverna att välja ett par, utan uttrycka sig på något annat sätt. Man kan till exempel säga till eleverna: välj en kamrat att öva med, dela in er i par, arbeta i par, arbeta tillsammans med en kamrat.

Det finska ordet jopa

Fråga: Hur ska finskans jopa översättas i fall som talletukselle jopa 3 % vuotuista tuottoa?

I detta fall passar det bra att översätta jopa med upp till, alltså upp till 3 procents årlig avkastning på depositionen. Ofta översätts jopa automatiskt med till och med i alla sammanhang, men det är inte alltid korrekt. Ibland är den korrekta motsvarigheten upp till eller i vissa fall hela (exempel: hela 40 procent av befolkningen har haft denna sjukdom).

Skolhämtning

Fråga: Hämtar jag mitt barn i skolan eller från skolan?

Det kan heta både hämta i skolan och hämta från skolan.

Päijänne

Fråga: Är Päijänne djup eller djupt?

Namn på insjöar och vattendrag är i allmänhet utrum, alltså n-ord. Det blir alltså Päijänne är djup. Ett undantag är till exempel Torne träsk, som har genus neutrum efter ordet träsk: Torne träsk är djupt.