Idel tior

Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det finska uttrycket kympin tyttö (flicka med idel tior på betyget’)?

På svenska talar man helt enkelt om en duktig flicka och hänvisar inte till några tior på betyget.
 

Bromma

Fråga: Hur uttalas ortnamnet Bromma?

Bromma uttalas med å, /bråmma/.
 

Tidsangivelse

Fråga: Vad betyder förkortningen f.v.t.?

F.v.t. ska utläsas före vår tideräkning. Betydelsen är densamma som hos förkortningen f.Kr. (före Kristus), som ärmycket vanligare i bruket. Många som använder f.v.t. anser att denna förkortning är mer neutral än f.Kr., men egentligen är det ju fråga om samma tideräkning i bägge fallen. Än så länge är f.v.t. en så pass ovanlig förkortning att den kan behöva förklaras om man använder den.
 

Canossa

Fråga: Vad betyder uttrycket krypa till Canossa och varifrån har det kommit?

Uttrycket krypa till Canossa eller (vanligare) gå till Canossa betyder ’att förödmjuka sig’. Man kan också tala om en canossavandring. Bakgrunden är att en tysk kejsare år 1077 var tvungen att vandra barfota till Canossa för att förmå påven att upphäva den bannlysning som drabbat honom. Uttrycket gå till Canossa myntades senare av Bismarck.
 

Tal och siffror

Fråga: Det stör mig att skillnaden mellan tal och siffra inte längre upprätthålls. Jag har t.ex. hört talas om ”en skimrande grön siffra” på en sedel med valören 10.

Du har rätt i att det har blivit allt vanligare att skillnaden mellan tal och siffra inte upprätthålls i allmänspråket. Betydelsen hos ordet siffra har helt enkelt utvidgats. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien definieras siffra visserligen fortfarande som ’tecken för ngt av de nio första heltalen eller noll’, men ordboken nämner  också en bibetydelse hos siffra, nämligen ’antal’ (jämförelsesiffra, nativitetssiffra; åttatusen åskådare är en bra siffra; siffran för valdeltagandet var 82 %). Från denna bibetydelse är det inte långt till betydelsen ’tal’.
 

Triumfera

Fråga: Heter det trumfkort eller triumfkort?

Det heter trumfkort. Det är fråga om kortspelstermen trumf (’kort av färg som tar över andra’), som också kan användas bildligt i uttryck för fördelaktigt läge. Ordet triumf å sin sida betyder ’lysande framgång, seger’ och förekommer i sammansättningar som triumfbåge, triumftåg. Det är kanske förståeligt att orden blandas ihop eftersom de är så lika varandra och också betydelsemässigt ligger nära varandra.
 

Äldre än föräldrar

Fråga: På ett gammalt smycke har jag hittat graveringen från förföräldrarna. Vad betyder uttrycket förföräldrar?

Uttrycket förföräldrar finns inte i moderna ordböcker. I Svenska Akademiens ordbok nämns det däremot, och den betydelse som anges är ’föräldrarna till någons föräldrar: far- och morföräldrar’. Men det står att uttrycket är ”föga brukligt”, och exemplen är från 1800-talet. En koll på webben visar dock att uttrycket används i någon mån också i dag.
 

Klockslag

Fråga: Jag funderar på hur man ska ange klockslag: 13.00 eller 13:00?

Båda sätten, alltså punkt (13.00) och kolon (13:00), kan användas för att ange klockslag. Punkt är den traditionella svenska konventionen, medan kolon är internationell standard.
 

Belopp

Fråga: Jag undrar om det är helt acceptabelt att använda uttryck som femtonhundra, sjuttonhundra i stället för tusenfemhundra, tusensjuhundra när man talar om penningbelopp?

Det är ganska vanligt, åtminstone i Sverige, att använda t.ex. femtonhundra och sjuttonhundra om belopp. Men det tycks inte gälla för tal över tvåtusen; då är det mycket vanligare att säga tvåtusenfemhundra kronor än tjugofemhundra kronor.
 

På möte

Fråga: Är det någon skillnad mellan en sekreterare och en protokollförare på ett möte?

Ordet sekreterare kan användas både om en stadigvarande sekreterare, t.ex. en förenings sekreterare eller en styrelses sekreterare, och om en person som tillfälligt får i uppdrag att skriva protokoll, dvs. en mötessekreterare. I denna senare betydelse är ordet sekreterare synonymt med protokollförare. Många gånger går alla de nämnda betydelserna in i varandra, eftersom en förenings eller en styrelses sekreterare ofta också fungerar som protokollförare (= sekreterare) på möten.
 

Kandidatbesök

Fråga: Är det korrekt att tala om att knacka dörr när en kandidat före val knackar på hos väljare?

Ja, uttrycket knacka dörr är korrekt svenska. Det är en fast fras som har följande betydelse enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien: ’gå från dörr till dörr och söka upp folk i visst ärende’.
 

Förmyndare

Fråga: Heter det förmynderskap med e eller förmyndarskap med a?

Både förmynderskap och förmyndarskap är korrekta former. Förr var förmynderskap den enda form som nämndes i Svenska Akademiens ordlista, men nu nämns båda formerna som likvärdiga.
 

Norska och danska tecken

Fråga: Hur ska jag behandla norska och danska tecken i en text på svenska? Ska ø och æ ersättas med ö och ä?

Främmande tecken ska så långt möjligt återges i svenska texter. Du ska alltså i allmänhet ha kvar norskt och danskt ø och æ och skriva till exempel Nesbø i en svensk text. Ett undantag är geografiska orter som har ett etablerat svenskt namn – det ska till exempel stå Själland i en svensk texttrots att det står Sjælland i en dansk.
 

Tänk!

Fråga: Ordet tänk används numera som substantiv, t.ex. ett nytt tänk. Är det korrekt?

Ja, substantivet tänk är numera införlivat i språket och tas upp i ordböcker. Det betyder ’sätt att tänka, tankar, tänkande’.  Det finns också andra substantiv som har bildats av verb på detta sätt, t.ex. flytt ’flyttning’ av verbet flytta.
 

Lätt att breda

Fråga: Finns det något bra svenskt ord för finskans ord levite?

Stora finsk-svenska ordboken ger det allmänna uttrycket bredbart pålägg för finskans levite. Annars kan man säga att levite motsvaras av olika ord eller uttryck i olika sammanhang. Ordboken talar om [bredbar] mjukost, [bredbar] smältost; smörgåsmargarin, bordsmargarin; smör. Rasvalevite är bredbart matfett. Som framgår av dessa exempel kan adjektivet bredbar ofta användas som nyckelord eller förklaring. Ibland kan levite motsvaras av pasta (vitlökspasta) eller kräm (om det är sött; pähkinälevite är nötkräm).
 

Verkställande direktör

Fråga: Hur böjs förkortningen vd (verkställande direktör)?

Förkortningen vd böjs en vd, vd:n, vd:ns, flera vd:ar, vd:arna, vd:arnas.
 

Hörn och knut

Fråga: Vad är det för skillnad på ett hörn och en knut på ett hus?

Ett hörn kan finnas både på utsidan och på insidan av ett hus, medan en knut är ett hörn på utsidan. Man talar ju om ett hus med vita knutar.  Att använda knut om ett inre hörn, en vrå (stå i knuten), är en finlandism.