Psalmer

Fråga: Heter det Psaltarpsalm med stort p eller psaltarpsalm med litet?

Ordet psaltarpsalm skrivs vanligen med liten bokstav trots att Psaltaren, den bok i Gamla testamentet där psaltarpsalmerna ingår, skrivs med stor bokstav.

 

Eftermiddagsvård

Fråga: Hur böjs ordet eftis? Blir det eftiset eller eftisen?

Eftis är en vardaglig förkortning för eftermiddagshem, och detta är en term som används enbart i Finland. I Sverige talar man om fritids eller fritis, en vardaglig förkortning för fritidshem. Vill man böja eftis är det logiskt att följa böjningsmönstret för fritis och dagis, som böjs ett fritis, fritiset, flera fritis, de där fritisen respektive ett dagis, dagiset, flera dagis, de där dagisen. Eftis böjs alltså ett eftis, eftiset, flera eftis, de där eftisen.

 

Nöjda kunder

Fråga: Vilken är den bästa svenska motsvarigheten till asiakastyytyväisyys?

Den vanligaste svenska termen är numera kundnöjdhet. Tidigare var kundtillfredsställelse vanligast.

 

Et-tecken

Fråga: Ska det vara mellanslag på båda sidorna om tecknet &?

Alla tecken som står i stället för ord och utläses som ord ska ha mellanslag före och efter. Det gäller också det så kallade et-tecknet &, som utläses och. Exempel: Andersson & Berg. Andra tecken som ska ha mellanslag är t.ex. paragraftecken, procent- och promilletecken och plus- och minustecken.

 

Dekadent

Fråga: Heter det dekadens eller dekadans?

Det kan heta både dekadens och dekadans. Ordet betyder ’tillstånd av förfall, särskilt andligt och moraliskt’.

 

Grekisk hjälte

Fråga: Vilken form ska helst användas på svenska, Herkules eller Herakles?

Nationalencyklopedin använder formen Herakles om den antika mytgestalten men nämner också den svenska formen Herkules och den latinska formen Hercules. Det verkar vara så att Herkules och Hercules används mer än Herakles i överförd bemärkelse (t.ex. i namn på idrottsklubbar), men om det uttryckligen handlar om mytgestalten används Herakles.

 

Ärtigt

Fråga: Är både ärter och ärtor korrekta pluralformer?

Ja, båda formerna är korrekta pluralformer, ärter av ärt och ärtor av ärta. Pluralformerna används i princip i lite olika sammanhang. Formen ärter används främst kollektivt: ärter och fläsk. Använder man formen ärtor tänker man i högre grad på varje enskild ärta: tre ärtor. I praktiken upprätthålls dock inte alltid någon skillnad mellan formerna ärter och ärtor.

 

Prokrastinera

Fråga: Jag stötte häromdagen på ordet prokrastinera. Vad betyder det och kan det alls betraktas som ett svenskt ord?

Prokrastinera betyder ’uppskjuta till morgondagen, fördröja’. Det går tillbaka på latinets procrastinare, som är bildat till cras  ’i morgon’. Enligt Svenska Akademiens ordbok fanns ordet i äldre svenska men var inte längre brukligt 1954 när ordartikeln skrevs. Nu tycks ordet ha börjat användas igen, kanske under inflytande från engelskans procrastinate. Något vanligt ord är det dock inte i svenskan.

 

Finskans auditointi

Fråga: Hur ska finskans auditointi översättas till svenska?

Hur ordet auditointi ska översättas beror på sammanhanget. Ofta passar det med revision eller kvalitetsrevision (= en systematisk och oberoende undersökning av en verksamhet). Gäller det bedömning av miljön kan man tala om miljörevision och i medicinska sammanhang kan det heta medicinsk revision (kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvårdsaktiviteter).

 

Att lyssna

Fråga: Är det någon skillnad mellan uttrycken lyssna på och lyssna till?

I många fall är valet fritt mellan lyssna på och lyssna till (t.ex. ingen ville lyssna på/till honom, lyssna på/till musik), men i vissa konkreta sammanhang går det enbart med lyssna på (t.ex. läkaren lyssnade på hjärta och lungor, lyssna på radio). Över lag tycks lyssna på vara vanligast, men lyssna till har eventuellt blivit vanligare under påverkan från engelskans listen to.

 

Statligt

Fråga: Skrivs finska staten med stor eller liten bokstav?

Uttrycket finska staten skrivs med liten bokstav. Benämningarna på vissa grundläggande samhällsinrättningar som staten, regeringen, riksdagen, armén, polisen, tullen skrivs med liten bokstav, likaså nationalitetsbeteckningar som finländsk.

 

Euro

Fråga: Ska ordet euro böjas t.ex. i satsen jag har inte många euro?

Ordet euro böjs inte i plural. Vare sig man anger belopp (3 euro, 150 euro) eller talar om enskilda slantar och sedlar ska formen euro användas: jag hade bara några euro. Ibland kan man förtydliga genom att använda ord som euroslantar eller eurosedlar.

 

Sedlar

Fråga: Heter det tioeurosedel eller tioeurossedel?

Den form som rekommenderas är tioeurosedel, tjugoeurosedel, tvåeuromynt osv. utan foge-s. Däremot heter det tiocentsmynt, tvåcentsmynt, tjugokronorssedel osv. med foge-s.

 

Smocka

Fråga: Vad betyder uttrycket smockan hänger i luften?

Smocka betyder ’hårt slag’ och smockan hänger i luften betyder ’det är nära att bli slagsmål’. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien ger exemplet smockan hängde i luften när de två bargästerna blev oense om notan.

 

Var, där och varifrån

Fråga: Jag retar mig på att många säger till exempel ett kafé var man får gott kaffe. Ska det inte vara där?

Du har rätt i att  det är vanligt att  var och vart felaktigt  används som relativa adverb i stället för  där och dit.  Det borde heta ett kafé där man får gott kaffe och ett kafé dit man gärna återvänder. Det märkliga är dock att samma regler inte gäller det sammansatta  varifrån/därifrån. Det är nämligen varifrån, inte därifrån, som ska användas som relativt adverb i fraser som ett högt berg varifrån man har en underbar utsikt.

 

Verka i nät

Fråga: Jag har sett ordet nätverka användas. Är det ett vedertaget ord?

Ja, nätverka är ett ganska vanligt ord som också finns i ordböcker. Det betyder ’samverka i nätverk’ eller ’vara aktiv i nätverk’.

 

Hålla på

Fråga: Finns det någon betydelseskillnad mellan hålla på att göra något och hålla på och göra något?

I betydelsen ’vara sysselsatt med något’ kan både hålla på att göra något och hålla på och göra något användas. Exempel: han höll på att diska när telefonen ringde; han höll på och diskade när telefonen ringde. (Observera att det andra verbet måste böjas i samma tempus som hålla vid konstruktionen hålla på och göra ngt; i exemplet höll på – diskade). Ett tredje alternativ är hålla på med att göra ngt: han höll på med att diska när telefonen ringde.

I betydelsen ’vara nära att’ är det bara hålla på att göra något som kan användas: hon höll på att drunkna. Därför kan det finnas fall där det blir en betydelseskillnad beroende på om man väljer hålla på att göra något eller hålla på och göra något i en fras. Exempelvis betyder hon höll på att nysa för många ’hon var nära att nysa’ medan hon höll på och nös betyder att hon verkligen nös.

 

Munkar

Fråga: Varför kallas bakverket munk just munk?

Ordet munk,som används om ett runt flottyrkokt bakverk, är i grunden samma ord som används om en klosterbroder.  Att ordet har börjat användas om bakverket beror på formen – klosterbröder har ofta avbildats som runda. Ordet pösmunk används bildligt om en självbelåten person.