Fråga: Är man specialist på eller specialist i lungmedicin?

Svar: Man är specialist i lungmedicin (eller någon annan vetenskapsgren) om man har den formella behörighet som krävs för en specialist. Däremot är en expert inom ett specifikt ämnesområde specialist något: en specialist på lungmedicin. Specialist används även skämtsamt om någon som ofta gör något mindre lyckat: Jag är specialist på att glömma bort födelsedagar.