Fråga: Ska det heta solarieapparat eller solariumapparat?

Vi rekommenderar formen solarieapparat enligt modellen solariebänk, den enda sammansättning med ordet solarium som förled som finns upptagen i Svenska Akademiens ordlista. Också sammansättningar med andra ord på -arium, t.ex. akvarium, terrarium och herbarium, har ett  e i sammansättningsfogen: akvariefisk, terrariedjur, herbariepapper.