I olika sammanhang läser och hör vi om sektorer av olika slag såsom den offentliga, den privata och den tredje sektorn, för att nämna de vanligaste. Med sektor avser man i detta sammanhang ett delområde inom ett samhälles ekonomi.

Den offentliga sektorn = statens och kommunernas verksamhet

Den privata sektorn = den del av näringslivet som inte omfattar statens och kommunernas verksamhet.

Den tredje sektorn = frivilligt arbete inom olika ideella organisationer. I svensk press har man även talat om den informella sektorn. Ur-sprungligen har man använt det uttrycket för att beskriva slumekonomin utanför exportenklaverna i tredje världen, men numera används uttrycket också i samband med det frivilligarbete som i första hand utförs till förmån för de marginaliserade och av samhället åsidosatta inom ramen för den tredje sektorn