Fråga: Varifrån kommer ordet slalom?

Svar: Det kommer från norskan, där det dialektala ordet slalåm betyder ’spår av skidor eller medar i en backsluttning’. Ordet är sammansatt av sla som betyder ’sluttning’ och låm som betyder ’bana’ eller ’spår’. Det första belägget på ordet slalom i svenskan är från 1928.