De unga har alltid haft ett speciellt förhållande till Helsingfors. Den finska och svenska stadislangen, det enda äkta Helsingforsspråket, föddes för länge sedan bland unga pojkar och flickor. Slangen stärkte samhörigheten mellan infödda Helsingforsungdomar och var samtidigt en faktor som skiljde dem från dialekttalande föräldrar och högspråkstalande lärare och tjänstemän.

Om de ungas personliga förhållande till Helsingfors vittnar också de ortnamn i slangform som uppstått i Helsingfors. Med hjälp av namnen kan man följa hur olika generationer har gjort staden till sin – först den egna gården, sedan de närmaste gatorna och gathörnen och andra viktiga platser. Till slut har de unga gjort hela staden till sitt revir.

Hösten 2010 ordnade Stadin Slangi ry och Forskningscentralen för de inhemska språken en skrivtävling kring temat Mestorna i stadin i fem Helsingforsskolor. Svenska normallyceum, Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu och Helsingin yhteislyseo deltog i tävlingen.

Det blev nästan 450 bidrag – uppsatser, noveller och dikter som ger en mångsidig, öppenhjärtig och varm bild av hur dagens unga ser på Helsingfors. Staden lever och andas i de ungas beskrivningar. Många har skildrat atmosfären på olika viktiga platser i staden med känsla och intensitet. Mycket intressanta är till exempel skejtar­nas och parkourarnas beskrivningar av sina favoritplatser. Nya generationer gör alltid staden till sin egen på sitt eget sätt.

Resultaten i skrivtävlingen tillkännagavs i samband med att utställningen Mestorna i stadin öppnades i Virkagalleriet i Helsingfors stadshus i januari 2011. De bästa bidragen finns fortfarande på utställningens webbplats, www.virka.fi (se Virka Galleria, Aiemmat näyttelyt).