Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det engelska uttrycket beauty is in the eye of the beholder?

Svar: Det engelska uttrycket myntades av den irländska författaren Margaret Wolfe Hungerford i boken Molly Bawn från 1878. Själva uttrycket eller olika varianter av det är troligen mycket äldre än så, och den tanke som det uttrycker är inte främmande i svenskan. Vi har det rätt så prosaiska smaken är som baken delad sedan tidigare. Men beauty is in the eye of the beholder tillför en annan nyans, och direkta översättningar förekommer: skönheten finns, sitter, ligger i betraktarens öga (ögon). Någon av dessa varianter kan man ta till om man vill översätta uttrycket.