Vid Forskningscentralen för de inhemska språken bedrivs ett projekt kring skoltsamiskan, som i dagsläget är ett hotat språk. Skoltsamiska talas i allt färre sammanhang, och många skolter väljer i dag att tala finska. Äldre skolter har trots allt tidigare kunnat använda sitt språk på så gott som alla livsområden. Med projektet kring skolsamiskan vill Forskningscentralen bidra till att revitalisera språket i samarbete med skolterna.

I september utkom en första publikation som resultat av projektet. Verket finns i en tryckt upplaga, men också i webbversion. Det finns dess­utom en cd med de ljudupptagningar som materialet består av, nämligen fyra skolters tal. Inspelningarna är gjorda mellan åren 1971 och 2007.

Verket kan beställas via Forskningscentralen, tfn 020 781 32 61.