Fråga: Är det korrekt att använda ordet paketbil för pakettiauto i officiell text? SAOL uppger att ordet är ”finl.” Bör det hellre heta skåpbil?

Svar: Skåpbil är visserligen vanligare i allmänspråket i Sverige än paketbil, men även paketbil används. I Finlands fordonsförordning står det att paketbil är en för godstransport avsedd bil med en totalvikt av högst 3 500 kg. I fordonskungörelsen i Sverige sägs att ett lätt lastbil är en lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton. Om din text handlar om Finland och hänvisar till lagstiftning­en eller dessa definitioner är det bäst att använda paketbil, men i allmänspråket går det bra att använda skåpbil i stället.