En frågeställare har läst följande sats i en svensk veckotidning: Hon bjöd mig till hennes sons bröllop. Borde det inte vara sin i stället för hennes i detta exempel, undrar frågeställaren. Svaret är ja, det passar bäst med sin i satsen: Hon bjöd mig till sin sons bröllop. Här kan man tillämpa den regel som säger att sin ska användas för syftning på subjektet i satsen; i exempelsatsen syftar sin på subjektet hon.

Alltid går det inte att tillämpa regeln om syftning på subjektet. I en sats som Vi hörde om Annas besök hos sin mor syftar sin till exempel inte på subjektet vi utan på Anna. Här kan vi tillämpa en annan, lite utvidgad regel, nämligen att sin ska reserveras för syftning inom satsen. Denna regel fungerar bra så länge det endast finns en tänkbar kandidat i satsen som sin kan syfta på, och i denna sats är det Anna. Väljer vi hennes i stället för sin kan satsen bli tvetydig det är möjligt att tolka den så att Anna besöker en annan persons mor, inte sin egen.

Pronomenet beror på principen

En annan frågeställare tar ett exempel ur Bibeln, 1 Kungaboken 7:47: Salomo satte alla föremålen på deras platser. Frågeställaren skulle helst ersätta deras med sina i denna sats. Det kan man inte göra om man tillämpar principen att sin ska syfta på subjektet, eftersom Salomo är subjekt i satsen och sina inte gärna kan syfta på detta subjekt. Då är det logiskt att ha deras. Om man däremot tillämpar principen om syftning inom satsen går det bra med sina. Det finns ju logiskt sett bara ett ord inom satsen som reflexivpronomenet kan syfta på, nämligen objektet föremålen.

I satsen Hon bjöd mig till sin sons bröllop kan man tillämpa den regel som säger att sin ska användas för syftning på subjektet i satsen.
I satsen Hon bjöd mig till sin sons bröllop kan man tillämpa den regel som säger att sin ska användas för syftning på subjektet i satsen.

Vissa jämförelseuttryck kräver sin

En tredje frågeställare undrar om det ska heta Lisa lagar godare mat än sin syster eller Lisa lagar godare mat än hennes syster. Frågeställaren tycker att det enligt principen om att sin ska syfta inom satsen borde bli hennes. Frasen än hennes syster kan nämligen ses som en förkortning av den komparativa bisatsen än hennes syster lagar, och hennes syftar då utanför denna sats, på Lisa i den föregående satsen. I den stora grammatikboken Svenska Akademiens grammatik betraktas dock jämförelseuttryck av typen än sin syster inte som ellipser av komparativa bisatser utan som självständiga subjunktionsfraser. Tolkar man uttrycket så är det helt klart att det är fråga om syftning inom satsen och dessutom syftning på satsens subjekt. Det är alltså logiskt att välja sin: Lisa lagar godare mat än sin syster. I själva verket kan även denna sats bli tvetydig om man använder hennes, för det är ju åtminstone i teorin möjligt att hennes syftar på någon annan än Lisa och att det alltså är fråga om någon annans syster än Lisas.