Fråga: Finns det några regler för hur ordet samt ska användas? Det motsvarande ordet sekä är ju mycket populärt i finskan.

Svar: Samt är liksom och en konjunktion som binder samman såväl enskilda satsled som satser, men i motsats till och är samt ett utpräglat skriftspråkligt ord. För vissa skribenter kan det lätt bli ett manér att använda samt i tid och otid. Det ska vi naturligtvis undvika, men i vissa sammanhang kan ordet ändå vara användbart. Svenska Akademiens språklära tar upp två olika fall där det är motiverat att använda samt. För det första kan ordet användas för att undvika upprepning av och. Exempel: Rör ned mjöl och olivolja samt arbeta väl med trägaffel. Ett specialfall av det här slaget är när samt används för att samordna två likställda ordgrupper som bägge sammanhålls av och: hjärtats rum är högra och vänstra kammaren samt högra och vänstra förmaket (Svensk handordbok). För det andra kan samt markera att ett av de led som samordnas inte är fullt på nivå med de övriga: fyra charmanta damer samt direktör Svensson (Svensk ordbok).