Fråga: Heter det samarbetspart eller samarbetspartner? Jag har sett båda användas.

Det korrekta ordet är samarbetspartner. Det är det ord som finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista. Men du har rätt i att också samarbetspart används. Det är förståeligt att orden part och partner blandas ihop; de är lika till utseendet och ligger inte heller betydelsemässigt så långt från varandra. Visserligen används part oftast om personer eller grupper som tillhör motsatta sidor i underhandlingar, tvister osv. (motpart, svarandepart), men ordet kan också användas utan att någon direkt motsättning föreligger: den kvinnliga parten i äktenskapet, det är bäst för alla parter. Då ligger betydelsen nära partner ’person eller grupp som man samarbetar eller bildar ett par med’ (danspartner, handelspartner, livspartner). Tänker man så är det inte omöjligt att samarbetspart i framtiden kommer att godkännas, men än så länge ska vi hålla oss till samarbetspartner.