Fråga: Jag har tyckt mig märka att ordet samarbetspart allt oftare används i stället för samarbetspartner. Är det korrekt att göra så?

Svar: Det är sant att samarbetspart förekommer t.ex. i tidningsspråk, och på webben hittar vi också en del belägg på ordet. Men enligt Svenska språknämnden är samarbetspart inte korrekt. Ordet har helt enkelt uppstått genom sammanblandning med samarbetspartner. I synnerhet när det gäller böjda former (pluralis –partner respektive –parter) är ju risken för sammanblandning stor.

Ordet part betyder enligt Svensk ordbok ’person eller grupp som tillhör någon sida i underhandling eller tvist eller strid’. Där finns alltså en nyans av motsättning som inte riktigt passar ihop med ett begrepp som samarbete. Visserligen används ordet part också utvidgat utan nyans av motsättning (den kvinnliga parten i äktenskapet; det är bäst för alla parter osv.), och då kunde man ju eventuellt tänka sig samarbetspart. Men som sagt: än har ordet inte fått grönt ljus. Använd alltså samarbetspartner.