Fråga: Hur förkortas Sankt i namn som Sankt Michel, Sankt Petersburg osv.?

Svar: Sankt förkortas S:t. Det blir alltså S:t Michel, S:t Petersburg, S:t Karins osv. Observera att förkortningen St. i ortnamn betyder Stora och förkortningen st. med liten begynnelsebokstav utläses styck eller stycke.