Fråga: Jag undervisar för närvarande i svenska för finskspråkiga och en intressant fråga dök upp när vi diskuterade skillnader mellan finskan och svenskan, bl.a. sambo och särbo och de finska motsvarigheterna. En fråga som jag inte kunde besvara gällde ordet kämppäkaveri på svenska. Min fråga är: Finns det något svenskt ord för kämppäkaveri och hur uttrycker man sig månne i Sverige? Och om man inte delar rum utan delar lägenhet, vad kallar man det då?

Svar: Det ord som tycks användas mycket allmänt är rumskamrat. Varianter som också förekommer är rumskompis och kortformen ”rummis”. Märk att ”rummis” är talspråkligt och mycket vardagligt; det förekommer kanske främst bland skolelever, inte så mycket bland studerande.

Vi gör ingen skillnad mellan personer som delar rum eller lägenhet – i båda fallen kallas man rumskamrat, rumskompis. Ett exempel på webben är: ”Per heter jag, jag söker en lägenhet då min rumskamrat som jag delar min nuvarande lägenhet med har fått fast arbete i Göteborg.”