År 2008 gjordes ett historiskt fynd: en dittills okänd finsk grammatik från 1600-talet hittades mellan sidorna i ett annat verk som inköpts på Sotheby’s i London. Nu kan den intresserade allmänheten ta del av denna unika text. År 2012 utkom nämligen Rudimenta linguae Finnicae breviter delineata – suomen kielen varhaiskielioppi ja sen tausta (SKST 1380), en bok som innehåller en finsk översättning av den gamla grammatiken, den ursprungliga latinska texten i faksimil och ett antal artiklar som belyser bakgrunden. 

Boken är utgiven av Suomen Kirjallisuuden Seura (finska litteratursällskapet) och har redigerats av Petri Lauerma, specialforskare vid Institutet för de inhemska språken. Också Riitta Palkki och Pirkko Kuutti, tidigare och nuvarande huvudredaktör för Vanhan kirjasuomen sanakirja (Ordbok över äldre finskt skriftspråk), har deltagit i arbetet.

De tilltänkta läsarna av Rudimenta kunde uppenbarligen svenska. På några ställen förekommer det nämligen svenska exempelord, och dessutom jämförs finska språket med svenskan. Bland annat konstateras det att syntaxen och ordföljden i finskan är nästan likadan som i svenskan.