Fråga: Heter det projektet riktas till gymnasieelever eller projektet riktar sig till gymnasieelever?

Det är inte någon större betydelseskillnad mellan exempelmeningarna. Visst kan man tänka sig att det första exemplet antyder att det är någon som riktar projektet, medan ingenting sådant kan tolkas in i det andra exemplet. Men i praktiken används de två uttryckssätten synonymt. Den reflexiva formen (riktar sig) tycks dock vara mycket vanligare i bruket.