Den 19 februari 2014 var det 300 år sedan slaget vid Napo i Storkyro. I samband med detta tog vi via en webbenkät reda på hur utbrett bruket av namnet Napo är i dag, och också hur det uttalas.

Totalt 53 personer deltog i enkäten. Av dessa svarade 17 att de vet var Napo finns, men åtminstone en av dem tänkte på en ort med samma namn i ett annat land. Tre personer använder namnet aktivt, tio använder det finska namnet Napue och övriga säger att de aldrig har haft anledning att tala om orten.

I enkäten fick man välja på uttalen napo, naapo, napå och naapå. Av de tre som använder namnet aktivt uttalar två det kortstavigt: napo. Den tredje, som har finska som modersmål, säger naapo. Många av dem som inte kände till orten gav också sin syn på uttalet. Dessa utgick då från skriftbilden, och jämförde med hur de uttalar liknande namn. Här finns en intressant regional fördelning mellan informanterna. De som väljer uttal på -o har alla vuxit upp i Österbotten (+ en i Sverige och en som inte anger uppväxtort) och de flesta av dem som väljer uttal på -å har vuxit upp i Nyland eller Åboland.