Renskrivningen av modermålsprovets essä-prov slopas från och med studentskrivningarna våren 2013. Studentexamens föreskrifter för modermålet har förnyats och i de nya föreskrifterna ingår den här lilla förändringen som kan ha stora följder för många abiturienter i själva provsituationen. Tidigare har abiturienterna renskrivit essäprovet med kulspetspenna, vilket har inneburit ett tidskrävande extra moment för många skribenter. Att skriva långa texter för hand har över huvud taget blivit allt mer sällsynt och främmande i dag och många elever har svårt att hinna skriva rent och har därför fått använda en oproportionerligt stor andel av provtiden för detta. De elever som inte hunnit bli klara med renskrivningen har dessutom drabbats av poängavdrag. Från och med våren 2013 skrivs essä-provet alltså enbart med blyerts vilket innebär att abiturienterna kan bearbeta sin text med hjälp av blyertspenna och suddgummi ända tills provtiden är slut. En sådan situation liknar möjligen lite mer den bearbetning av texter man gör på datorer.  Datorer används ännu inte i studentskrivningarna (annat än av abiturienter med specialtillstånd) men även den förändringen kommer så småningom att ske.