I förra numret av Språkbruk ingick två fel bland Språkfrågor i urval på sidan 30. Finskans ympäristömerkki  heter  miljömärke, inte miljösymbol.

Finskans yhdyskuntakaavoitus motsvaras ingalunda av samhällsplanering, utan den korrekta svenska termen lyder planläggning. Samhällsplanering heter yhdyskuntasuunnittelu på finska. Vi beklagar sammanblandningen.