Den nya radiospråkvårdaren Marit Lindqvist har jobbat på svenska avdelningen sedan i mars. Hon tycker att hennes arbete som radiospråkvårdare är spännande och roligt. Marit känner sig utmanad av jobbet, som skärper hennes eget sinne för svenskan.

Till Marits arbetsuppgifter hör att skriva språkbrev, som i princip skall nå alla journalister på Rundradion. Dessutom svarar hon på språkfrågor per telefon. Journalisterna kan ringa direkt till henne (731 52 93) varje dag kl. 9–14.

– Frågorna är av mycket olika slag, säger Marit, ibland kan de vara väldigt trevliga, t.ex.: ”Vad heter den där lilla tjocka hunden i dalmatinerfilmen som alltid blir sist? På finska heter den Pisuli.” Den heter Flax på svenska.

Marit besöker tv- och radioredaktionerna regelbundet, både i förebyggande syfte och för att ge kommentarer till journalisternas alster. Det är meningen att kontakten mellan radiospråkvårdaren och redaktionerna skall intensifieras småningom. Det ligger ju i journalisternas eget intresse att värna och utveckla sitt språk.

– Jag vill inte vara någon språkpolis, utan hoppas att jag med mitt arbete kan väcka tankar om och skapa intresse för svenskan.

Marit har studerat svensk litteratur vid Helsingfors universitet, med nordiska språk som biämne. Just nu arbetar hon på sin pro gradu-avhandling om Elmer Diktonius. Hon har även tidigare kommit i kontakt med Diktonius, hon var nämligen forskningsassistent i Jörn Donners projekt att ge ut Elmer Diktonius brev. Hon har också jobbat som journalist, bl.a. på musikradion, och är fortfarande redaktionssekreterare på Nya Argus.

Marit, som alltså inte egentligen arbetat med språkvård förrän hon kom till svenska avdelningen, förberedde sig för det nya jobbet genom att läsa in sig i ämnet och fräscha upp sina kunskaper om språkriktighet.

Vår nya radiospråkvårdare tycker inte om slarvigt språk och slapphet. Hon förstår mycket väl att journalister på grund av tidsbrist ibland säger eller skriver fel, men tycker inte om att folk är direkt ointresserade av sitt arbetsredskap, språket. Hon är oroad över att folk läser så lite och därigenom inte tar vara på chansen till språklig förkovran. Marit anser att man skall värna om det språkliga arvet. Hon tycker att man gärna får använda ett vardagsnära språk i radion, så länge det inte är dåligt.

 

      Namn: Marit Louise Lindqvist

      Ålder: 30 år

      Gift med: Hasse Hägerfelth

      Barn: sonen Lo, nästan 2 år

      Hobbyer: musik, litteratur och trädgårdsodling (sedan vi flyttade till Ingå i höstas)

      Ogillar: oärlighet och likgiltighet

      Goda sidor: organiserad, kommer lätt överens med folk, ett gott humör

      Dålig sida: kort stubin