Marketta Sundman har fått Margit Påhlsons pris av Svenska Akademien. Så här står det på Akademiens webbplats:

”Svenska Akademien har beslutat tilldela Marketta Sundman Margit Påhlsons pris på 180 000 kronor. Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Marketta Sundman är språkvetare, född 1949 och bosatt i Åbo, Finland. Hon blev fil. dr 1987 vid Åbo Akademi, där hon senare blev biträdande professor. Sedan 1998 är Marketta Sundman professor i svenska vid Åbo universitet. Under olika perioder har hon varit engagerad i utarbetandet av en svensk universitetsgrammatik för studerande med svenska som främmande språk.”

De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Bengt Nordberg, 2004 Mirja Saari, 2005 Christer Platzack, 2006 Tor G. Hultman och 2007 Mats Thelander.

Focis svenska namnvårdare Maria Vidberg har fått Svenska litteratursällskapets pro gradu-pris. SLS språkvetenskapliga nämnd har tilldelat fil.mag. Maria Vidberg (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet) priset för bästa språkvetenskapliga pro gradu-avhandling 2007. Vidberg har i sin avhandling Stadsnamn i Nykarleby en socioonomastisk studie av ortnamn och attityder till dem kartfäst och kategoriserat namn i Nykarlebytrakten, men även gjort långa intervjuer med Nykarlebybor för att få en djupare förståelse av namnen och deras betydelse i samhället och för dagens namnbrukare. Insamlingen och kartfästningen av namnen skedde i litteratursällskapets regi och materialet finns deponerat i Språkarkivet.

I sitt utlåtande fastslår Språkvetenskapliga nämnden att ”Vidberg har ett fast grepp om såväl ämne som språk, och gör en smidig koppling mellan den traditionella forskningen och den modernare socioonomastiken som är aktuell i synnerhet på finskt håll”.

Språkvetenskapliga nämnden delar sedan år 1999 årligen ut ett pro gradu-pris till en eller två filosofie magistrar för en utmärkt pro gradu-avhandling i nordiska språk/svenska eller i pedagogik med ett för svenska språket relevant tema. Avhandlingen ska ha godkänts vid ett finländskt universitet. Prissumman för det odelade priset är 1 000 euro.