Professor Siv Björklund och universitetslektor Karita Mård-Miettinen vid enheten för nordiska språk vid Vasa universitet har fått ett pris av Kari Sajavaaras fond för sin samhälleligt relevanta forskning i flerspråkighet och för sitt arbete med att utveckla språkbadspedadogiken (immersion).

Björklund och Mård-Miettinen har arbetat med språkbadspedagogik i flera decennier. De har undersökt två- och flerspråkighet och tidigt, fullständigt språkbad sedan 1987. I sitt arbete har de också samarbetat med internationella språkbadsforskare, arrangerat konferenser och bidragit till att grunda den vetenskapliga tidskriften Journal of Immersion and Content-Based Language Education(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Fonden har också uppmärksammat filosofie doktor Mari Honko och hennes avhandling Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Mari Honko disputerade 2013 vid Tammerfors universitet.

Kari Sajavaaras fond, grundad 2007 vid universitetet i Jyväskylä, belönar samhällsrelevant forskning inom tillämpad språkvetenskap.