Fråga: Hej, jag undrar vilken term som används på svenska för peer review, dvs. då kolleger läser igenom och kommenterar varandras akademiska texter. I ett manuskript stötte jag nämligen på följande formulering, som ser ganska klumpig ut: ”Artiklarna är alla publicerade antingen i vetenskapliga journaler med peer-review process eller /– – –/.”

Svar: Ett bra alternativ på svenska är kvalitetsgranskning som motsvarighet till det engelska uttrycket för just denna väldigt specifika process inom den akademiska världen. Vetenskapliga artiklar och manuskript kvalitetsgranskas i allmänhet innan de godkänns för publicering.

Ett annat ord som förekommer bland annat i medicinska tidskrifter är referentgranskning eller referentbedömning. I den svenska medicinska tidskriften Läkartidningen får de artiklar som genomgår denna process en särskild symbol där bokstaven r ingår (ett r-sigill). Sigillet återfinns i slutet av artikeln med förklaringen ”= artikeln är referentgranskad”.