Fråga: Hur ska man översätta potilastyytyväisyys?

På svenska används patienttillfredsställelse. Även patientnöjdhet används i någon mån.