Fråga: Hur böjs ordet partneri pluralis?

Svar: I Svenska Akademiens ordlista anges både pluralformen partner och den engelska pluralformen partners, men Svenska språknämnden rekommenderar ändå att vi undviker den engelska pluraländelsen -s i svenska ord. En orsak till det här är att ord som böjs enligt engelskt mönster är svåra att böja i bestämd form pluralis. Pluralformen partner går däremot att böja i bestämd form: partnerna.

Svenska språknämnden påpekar att inlånade ord på -er i första hand böjs som åker. Pluralformen av container, reporter och gangster blir alltså containrar, reportrar och gangstrar. Orsaken till att partner inte böjs så här är att pluralformen då skulle bli nästan omöjlig att uttala. Partner och andra ord av samma typ böjs därför i stället som musiker. När det gäller schlager anges både schla­grar och schlager som pluralformer i Svenska Akademiens ordlista (utöver s-plural, som alltså inte är att rekommendera, i synnerhet som det handlar om ett lån från tyskan och inte från engelskan).