”Vi kan inte leva utan ortnamn” sade Pirkko Nuolijärvi, direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken, när hon den 7 september öppnade utställningen Ortnamns berättelser på Plattformen i Helsingfors. Och ortnamnen är en oumbärlig del av vårt språk. De är levande kulturminnen som återger kunskap om gångna tider, om människans syn på sin omgivning och om den kultur och den tid som hon lever i. Alla platser som är viktiga för oss har ett namn. Utställningen Ortnamns berättelser redogör för ortnamnens viktiga roll i vår kulturmiljö och beskriver bl.a. hur ortnamn bildas, hur de samlas in och förs in på kartor, hur de planeras och hur de används i dagligt tal. Utställningen belyser såväl svenska, finska, samiska som teckenspråkiga namn. Utställningen är gjord av Forskningscentralen för de inhemska språken, Svenska litteratursällskapet i Finland, Lantmäteriverket samt namn- och stadsplaneringsinstanser i städerna Helsingfors, Esbo och Vanda.

Under september kan utställningen ses i Helsingfors. I oktober flyttar den till Vanda och i november och december kan den ses i Esbo. Utställningen ges även i en webbversion, på adressen www.focis.fi/ortnamnsberattelser(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). På samma webbplats finns även uppgifter om var och när man kan se utställningen.