Det ena leder ofta till det andra,
vi kan se samband och kausalitet.
Ibland kan tingen kopplas till varandra,
men lika ofta råder oklarhet.

Det uppstår svamp om husen är för täta,
en rygg tar skada av en dålig stol,
men det är mycket svårare att veta
om vårt humör blir jämnare av sol.

Blir bastun skönare med mindre skopa?
Blir du mer självisk av att köra BMW?
Blir händer piggare i Sydeuropa?
Får själen stillhet när man dricker te?

Månget fenomen är enbart sydligt
och vissa kan vi avfärda som skrock,
men här i landet är det klart och tydligt:
Finsk sisu leder ofelbart till bråck.