En del av den finska ordboken Vanhan kirjasuomen sanakirja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Ordbok över äldre finskt skriftspråk) har publicerats på webben. Det gäller ordartiklarna ma–mööpeli. Mer material publiceras fortlöpande.

Ordboken täcker en tidsperiod från 1540-talet till 1800-talets första decennium, alltså texter som publicerats under den tid då Finland var en del av det svenska riket. Som material har använts bl.a. Mikael Agricolas hela produktion, den första finska Bibeln (1642) och alla finska lagöversättningar från 1500–1700-talen.