En god granne till redaktionen för Språkbruk på svenska avdelningen på Forskningscentralen är den stora finlandssvenska dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO). Hittills har ordboken kommit ut i tre band. De två första banden kom 1982 (A-E) och 1992 (F-HU). Hösten 2000 utkom det tredje bandet och ordboken nådde fram till ordet kyss. Det betyder att ca 50 000 av de sammanlagt uppskattningsvis 125 000 finlandssvenska orden nu finns redovisade och förklarade. Redaktionen för FO som består av huvudredaktören fil.dr Peter Slotte och redaktörerna Susanne Bergström-Söderlund, Caroline Sandström och Carola Åkerlund arbetar nu vidare med det fjärde bandet som kommer att nå fram till slutet av bokstaven N; därefter planeras ytterligare tre band för att föra ordboksprojektet fram till Ö.

Ordboken bygger på cirka en miljon orduppgifter som insamlats under nästan 200 år hos tusentals personer med finlandssvensk dialekt som sitt egentliga modersmål. I ordboken redovisas uttal och betydelser socken för socken och med finns såväl ”riktiga” dialektord som ord som är gemensamma för dialekterna och standardspråket. Ordboken presenteras också på www.kotus.fi/svenska/dialekt