Fråga: Ska man lämna bort prepositionen av framför om i en mening som ”Priset blir ungefär detsamma oberoende av om man kommer med bil eller tåg”? Jag tycker att det låter bäst om man har med både av och om, men bara om tycks vara vanligt, verkar det som.

Svar: Man ska inte utelämna av i uttrycket oberoende av om. Regeln finns bl.a. i boken Svenskt lagspråk i Finland.