Göteborgs universitet inleder hösten 2012 en språkkonsultutbildning. Språkkonsultutbildningar har tidigare funnits vid Stockholms universitet och Umeå universitet. Programmet är en treårig yrkesutbildning. De två första åren är gemensamma, men tredje året väljs en av följande tre specialiseringar: Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete; Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv eller Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv.

Utbildade språkkonsulter finns på många ställen i samhället där det behövs professionella kunskaper på språkområdet. De arbetar med bl.a. språkgranskning och textbearbetning, språkvård och språkrådgivning, handledning och utbildning av skribenter och talare, utveckling av mallar och skrivråd, terminologiarbete, teknisk dokumentation och facköversättning. Många språkkonsulter arbetar som frilansande konsulter och tar ofta uppdrag inom textgranskning, utbildning och klarspråksarbete. Språkvårdsarbete på myndigheter och kommuner är ett viktigt arbetsområde för många språkkonsulter.

I Finland finns översättningsutbildningar på universitetsnivå och separata språkvårdskurser som delar av andra utbildningsprogram. Just nu arrangeras också en fortbildning för författnings­översättare (finska till svenska) på Palmenia. Någon språkkonsultutbildning av samma typ som i Sverige ges däremot inte på svenska. Orsaken torde vara att det inte finns ett tillräckligt stort studentunderlag för utbildningar av det slaget.