Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har sammanställt en ny finsk-svensk ordlista med arbetsmarknadstermer som används allmänt på arbetsmarknaden.

Ordlistan omfattar för närvarande bokstäverna A­–N och den kompletteras efter hand. Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, Statsrådets translatorsbyrå, Finlands Kommunförbund, Kommunernas pensionsförsäkring Keva, Institutet för de inhemska språken m.fl.

Du hittar ordlistan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) på Språkinstitutets webbplats.