Arnfinn Muruvik Vonen har tillträtt som direktör i Språkrådet i Norge. Vonen har sedan 1997 varit professor vid institutet för specialpedagogik vid universitetet i Oslo. Han har en bred språkvetenskaplig bakgrund och behärskar bland annat norskt teckenspråk. I sin forskning och undervisning har Vonen särskilt arbetat med frågor som gäller språk och hörselskada.

Språkrådet i Norge har varit utan chef i ett år. Ledningen för norska Språkrådet började leta en efterträdare till förra chefen Sylfest Lomheim redan i februari 2010, men processen har varit svår. Den utdragna rekryteringsprocessen har i norska medier jämförts med en dokusåpa.