Nu har Mikael Reuters bok om finlandssvenska och språkriktighet utkommit. Boken heter ”Så här ska det låta” och är utgiven på förlaget Scriptum. Boken riktar sig till alla som talar och skriver svenska i Finland, särskilt utanför den privata sfären – till exempel översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier.

”Så här ska det låta” behandlar bland annat finlandismer, uttal, skrivregler, ordböjning, meningsbyggnad, namnbruk, översättning och språkliga konstruktioner av olika slag. Ord och uttryck tas upp på ett mer principiellt plan. Syftet är framför allt att lyfta fram avvikelser från rikssvenskan och att ge råd och rekommendationer om i vilken mån och hur de bör undvikas.

Vi recenserar boken i nummer 1/2015 av Språkbruk.