Hugo Bergroth-sällskapet avtackade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbottens (”ELY”) personal för att de aktivt förbättrade sina kunskaper i svenska, för den händelse att Karleby hade blivit en del av Norra Österbottens NTM-central. Personalen premierades med tre bokkassar bestående av sammanlagt 18 böcker av olika slag och för alla smaker. En del av böckerna hade donerats av Svenska litteratursällskapet i Finland och Fontana Media. Böckerna överräcktes av Hugo Bergroth-sällskapets vice ordförande Sonja Vidjeskog. Böckerna togs emot av NTM-centralens representant Maire Mäki, som konstaterade att donationen gör det lättare för personalen att upprätthålla sina nya kunskaper i svenska.

Detta gjordes under en välbesökt tillställning arrangerad av Hugo Bergroth-sällskapet, Svenska privatskolan i Uleåborg, Svenska klubben i Uleåborg och Kulturfonden för Sverige och Finland den 18 april. Det övriga programmet bestod av ett föredrag om finlandssvenska och finlandismer av språkvårdaren Charlotta af Hällström-Reijonen, Sini Keinonens presentation av projektet Svenska nu samt musikprogram med Solja Krapu, Anna Döbling, Thomas Lundin och Per Rosenius. De sistnämnda hade på dagen även framfört föreställningen Tankar från en väntsal för Svenska privatskolans elever.

Den 12–13 april 2012 besökte sällskapet Tammerfors, där program arrangerades på Svenska klubben och i Svenska samskolan. ”Svenska kvällen” den 12 april bjöd på en historisk resumé av det svenska i Finland från medeltid till 1850. Fil.dr Henry Rask visade med kartor och tidsdokument olika sätt att betrakta begreppen ”svensk” och ”Finland”. Därefter gav visartisten Henrik Huldén en kort konsert med nordiska och finlandssvenska visor. Följande dag i Svenska samskolan berättade Mona Forsskåhl, professor vid Tammerfors universitet, om finlandssvensk och nordisk slang för en välfylld sal med elever, lärare och andra intresserade.

Besöken i Tammerfors och Uleåborg var så kallade inspirationsresor till olika språköar i Svenskfinland. Målet med besöken är ömsesidigt utbyte: Hugo Bergroth-sällskapets ledamöter vill visa att svenska är roligt, intressant och till nytta. Teman som tas upp är språkvård, språkpolitik, språkförhållanden, och olika språkfrågor som väcks i tvåspråkiga miljöer.

Under hösten kommer sällskapet att besöka bland annat Hyvinge.