Förnuftig, förståndig, försynt,

förvånad, försiktig, förälskad,

förundrad, förlägen, förledd.

 

Förtrollad, förtjust, förhastad,

förförd, förenad, förlovad,

förnäm, förmögen, förnöjsam.

 

Försenad, försvunnen, förljugen, förklädd,

förbjuden, förrådd, förlamad,

förkrossad, förbannad, förtvivlad.

 

Försonlig, förgråten, förtrolig,

förlägen, förmildrande, förälskad,

förtrollad, försonad, förnyat förförd.